ΦΡΙΤΟΥΡΑ ΣΑΤΙΝΕ

Posted in: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΦ- Apr 07, 2016

ΦΡΙΤΟΥΡΑ ΕΠΑΓΓ/ΚΗ Νο 26 15cm ύψος, 8 lt
ΦΡΙΤΟΥΡΑ ΕΠΑΓΓ/ΚΗ Νο 28 17cm ύψος, 10,5 lt
ΦΡΙΤΟΥΡΑ ΕΠΑΓΓ/ΚΗ Νο 30 18cm ύψος, 12, 7 lt
ΦΡΙΤΟΥΡΑ ΕΠΑΓΓ/ΚΗ Νο 32 19cm ύψος, 15,3 lt
ΦΡΙΤΟΥΡΑ ΕΠΑΓΓ/ΚΗ Νο 34 20cm ύψος, 18,1 lt
ΦΡΙΤΟΥΡΑ ΕΠΑΓΓ/ΚΗ Νο 36 21cm ύψος, 21,4 lt
ΦΡΙΤΟΥΡΑ ΕΠΑΓΓ/ΚΗ Νο 38 22cm ύψος, 24,9 lt
ΦΡΙΤΟΥΡΑ ΕΠΑΓΓ/ΚΗ Νο 40 24cm ύψος, 30,1 lt