ΤΗΓΑΝΙ ΣΑΤΙΝΕ

Posted in: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΦ- Apr 07, 2016

ΤΗΓΑΝΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 22 5cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 24 5cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 26 5cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 28 6cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 30 7cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 32 8cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 34 9cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 36 9cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 38 9cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 40 9cm ύψος