ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Posted in: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΦ- Apr 07, 2016

ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 20 5cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 24 5cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 28 6cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 32 8cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 36 9cm ύψος
ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 40 9cm ύψος