ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΣΑΤΙΝΕ

Posted in: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΦ- Apr 07, 2016

ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 16 14cm ύψος, 2,8 lt
ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 18 16cm ύψος, 4,1 lt
ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 20 18cm ύψος, 5,7 lt
ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 22 20cm ύψος, 7,6 lt
ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 24 22cm ύψος, 9,9 lt
ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ Νο 26 24cm ύψος, 12,7 lt